Awtomatiki aspektli pomidor pasta doldurma enjamy

Gysga düşündiriş:


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Gysgaça syn
Çalt Jikme-jiklikler
Gaplamak üçin material:
Aýna, plastmassa
Görnüşi:
Dolduryjy maşyn
: Agdaýy:
Täze
Arza:
Içgi, iýmit
Gaplamanyň görnüşi:
Çüýşeler
Awtomatiki baha:
Semiarym awtomat
Sürüji görnüşi:
Pnewmatik
Naprýa: eniýe:
220V / 380V
Kuwwaty:
5 KW
Gelip çykan ýeri:
Şanhaý, Hytaý
Marka ady:
bökmek
Model belgisi:
JUMP
Ölçegi (L * W * H):
2400 * 1500 * 2300
Agramy:
500kg
Şahadatnama:
ISO
Satuwdan soň hyzmat berilýär:
Daşary ýurtda hyzmat tehnikasy üçin inersenerler
Önümiň ady:
Awtomatiki aspetiki pomidor pastasy doldurma enjamy
Ady:
Doldurma maşynyny goýuň
Funksiýa:
Çüýşäni ýuwmak
Gaýtadan işlemegiň görnüşleri:
Awtomatiki çüýşäni doldurmak üçin möhürleýji maşyn
Ulanylyşy:
Içgi gaplamasy
Doldurma materialy:
Akýan suwuklyk
Material:
Poslamaýan polat 304
Çüýşäniň görnüşi:
Galss çüýşesi
Kepillik:
2 ýyl
Göwrümi:
2000-24000bph
Üpjünçilik ukyby
Üpjünçilik ukyby:
20ylda 20 düzmek / düzmek
Gaplamak we eltip bermek
Gaplamak maglumatlary
talaplaryňyza laýyk gelýär
Port
Şanhaý
Gurşun wagty:
1-3 aý
Önümiň beýany

Önümiň ulanylyşy

Semiarym awtomat PET çüýşäni üfleýän maşyn çüýşäni ýasaýan maşyn çüýşäni galyplaýjy maşyn PET çüýşäni öndürýän maşyn, ähli görnüşdäki PET plastik gaplary we çüýşeleri öndürmek üçin amatly.Gazlandyrylan çüýşe, mineral suw, pestisid çüýşesi ýag çüýşesi kosmetika, giň agzy çüýşe we gyzgyn doldurma çüýşesi we ş.m. içmek üçin çüýşe, kosmetiki çüýşe, derman çüýşesi, banka we ş.m. öndürmek üçin giňden ulanylýar.

25 TON CRAWLER EXCAVATOR ÜÇIN Aýratynlyklar
Motor
Motoryň modeli
Kw / rpm
135.5 / 2150
Silindrleriň sany
Kw / rpm
637/1800
Arassa güýç
L
6.494
Esasy öndürijilik parametrleri
Esasy öndürijilik parametrleri
km / sag
5.9 / 4.0
Syýahat tizligi (iň ýokary we min.)
°
<= 35
Maks.Bahalandyrma
aýlaw
11.3
Gidrawlik ulgamy
Gidrawlik ulgamy
KPa
50.1
Esasy nasos
KN
161
Bahanyň akymy
KN
125

Esasy aýratynlyklary

1) Çyzykly görnüşdäki ýönekeý gurluş, gurnamak we hyzmat etmek aňsat.

2) Pnewmatiki böleklerde, elektrik böleklerinde we işleýiş böleklerinde dünýäde meşhur marka komponentlerini kabul etmek.

3) Ölümiň açylmagyna we ýapylmagyna gözegçilik etmek üçin ýokary basyşly goşa krank.

4) automokary awtomatlaşdyryşda we intellektuallaşdyrmakda işlemek, hapalanmak ýok

5) Howa konweýerine birikdirmek üçin birleşdiriji ulanyň, ol gönüden-göni doldurma enjamy bilen çyzylyp bilner.

Şahadatnamalar
Jikme-jik suratlar

Maşyn bölekleri

Ady:Billiw silindr

Marka:FESTO

Asyl nusgasy:Germaniýa

Famouserli meşhur hereketlendirijiler, güýçli hereketlendiriji güýç, ýangyjyň az sarp edilmegi, ýokary ykdysady peýdasy 12F + 4R süýşýän ýeň çalşygy.

Esasy aýratynlyklary

Ady:Billiw silindr
Marka:FESTO
Asyl nusgasy:Germaniýa
Famouserli meşhur hereketlendirijiler, güýçli hereketlendiriji güýç, ýangyjyň az sarp edilmegi, ýokary ykdysady peýdasy 12F + 4R süýşýän ýeň çalşygy.

Maşyn bölekleri

Ady:Billiw silindr
Marka:FESTO
Asyl nusgasy:Germaniýa
Famouserli meşhur hereketlendirijiler, güýçli hereketlendiriji güýç, ýangyjyň az sarp edilmegi, ýokary ykdysady peýdasy 12F + 4R süýşýän ýeň çalşygy.

Esasy aýratynlyklary

Ady:Billiw silindr
Marka:FESTO
Asyl nusgasy:Germaniýa
Famouserli meşhur hereketlendirijiler, güýçli hereketlendiriji güýç, ýangyjyň az sarp edilmegi, ýokary ykdysady peýdasy 12F + 4R süýşýän ýeň çalşygy.

Hyzmatymyz

  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň