Awtomatiki awakado / alma / armut / erik bahalandyrma / sortlaýyş enjamy

Gysga düşündiriş:

Awtomatiki “Awokado” alma / sortlaýyş / bahalandyryjy maşyn


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Önümiň beýany

1.Bu maşyn, iki rulonyň arasyndaky aralyk, klassifikasiýa üçin sortlaýyş maşynyna üýtgemez, materialyň öňe hereket edişini üpjün edende, materialyň göwrüminiň, materialynyň görnüşinden has uly iki rulonyň aralygyna daşalmagy. maksatly klassifikasiýa ýetmek üçin çykyş kanal kemeriniň awtomatiki usulda düşmegine sebäp bolar.2.Bu enjamlar çig malyň tegelek ýumurtga zolak görnüşi üçin klassifikasiýa ýaly görnüşlere laýyk gelýär: alça, gök gül, kişmiş, üzüm, hurma, gyrgyç, ýaşyl burç leňňeç, kiwi, mämişi, sary, alma, armut, ananas, greýpfrut. we beýleki miweleri toparlara bölmek mümkin.3.Bu enjam kiçijikden uly, alça, gök güllerden ananasa çenli, greýpfrut täze klassifikasiýa enjamlaryny klassifikasiýa edip biler.Iýerarhiki klassifikasiýada we ululyk derejesini tertipleşdirmek derejäni sazlamak üçin ädimsiz bolup biler.