Içgi enjamlary we önümçilik liniýasy

Gysga düşündiriş:

Miwe suwy içgisi täze miwelerden ýasalan içgidir.Dürli miweleriň suwunda dürli witaminler we beýleki ýokumly maddalar bar we sagdyn içgi hökmünde kabul edilýär.Muňa garamazdan, ähli süýümiň ýoklugy we miwäniň düzümindäki şekeriň köp bolmagy kämahal zyýanly hasaplanýar.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri


Dürli umumy şireler: alma şiresi, greýpfrut şiresi, kiwi şiresi, mangonyň şiresi, ananas şiresi, garpyz şiresi, üzüm şiresi, kepderi şiresi, apelsin şiresi, kokos şiresi, limon şiresi, Hami gawun şiresi, rawertudana şiresi, papaýa şiresi, kokos süýdüniň içgisi enjamlar, nar şiresi enjamlary, garpyz şiresi enjamlary.

aseptic-carton-juice-filling-machine001
juice washing filling capping machine

Içgi enjamlary we önümçilik liniýasynyň sanawy: Gyryjy elewator, köpürjik arassalaýjy, çotga arassalaýjy, gyzdyryjy, öňünden taýýarlaýjy maşyn, döwüji, beater, şireli, guşak şiresi, gorizontal nurbat merkezden gaçyryş, kebelek merkezden gaçyryş enjamy, süzgüç enjamlary, rezin adsorbsion enjamlary, işjeňleşdirilen uglerod enjamlary süzgüç enjamlary, dekolizasiýa enjamlary, ferment gidroliz ulgamy, gomogenizator, degasser, turba turbalaryny sterilizasiýa maşynlary we aseptiki doldurma maşynlary. maşyn, ters çüýşe sterilizatory, suw hammam sterilizatory, tunel sterilizatory, pürküji sterilizator, gyzgyn doldurma enjamy, sowuk doldurma enjamy, sterilizasiýa çäýnegi, sterilizasiýa küýzesi, vakuum gaplaýyş enjamy, turba sterilizatory, plastinka sterilizatory, turba sterilizatory, örtük sterilizatory, RO ters osmoz arassa suw ulgamy, ýerdäki CIP arassalaýyş ulgamy.

* Sagatda 1000-35000 çüýşeden önümçilik önümçiligi.

* Gaplamak görnüşlerine bankalar, PET çüýşeleri, aýna çüýşeler, üçek haltalary, steril ýumşak gaplar girýär

* Çeýe önümçilik liniýasynyň konfigurasiýasy, dürli ahyrky önümleriň müşderiniň isleglerine görä, enjamyň dürli funksiýalaryny düzüp bilersiňiz

* Sebet görnüşi, üznüksiz garşylykly we beýleki çykarmak serişdeleri bar

* Modul dizaýnynyň ähli setiri, dürli gaýtadan işleýiş tehnologiýasynyň utgaşmasy

* Zähmeti tygşytlamak, awtomatlaşdyrmagyň ýokary derejesi

* Arassalaýyş ulgamy bilen, arassalamak aňsat

* Ulgam materiallary azyk gigiýenasyna we howpsuzlyk talaplaryna doly laýyklykda 304 poslamaýan poladyň bir bölegine ýüz tutýar

Paket: aýna çüýşe, PET plastik çüýşe, bankalar, aseptik ýumşak paket, üçek paketi 2L-220L steril halta, karton paket, plastik halta, 70-4500g gap-gaç.

Içgi enjamlary we önümçilik liniýasynyň soňky önümi: Pyrtykal şiresi, göbek mämişi şiresi, sitrus şiresi, greýpfrut şiresi, limon şiresi, üzüm şiresi, gyzyl sarymsak şiresi, kokos şiresi, kokos süýdüniň içgisi, nar şiresi, garpyz şiresi, Baýsýan şiresi, şeker şiresi, alma şiresi, kepen şiresi, şetdaly şiresi, Hami gawun şiresi, papaýa şiresi, deňiz şiresi, göbek mämişi şiresi, çaga gülüniň şiresi, tut şiresi, ananas şiresi, kiwi miwe suwy, medlar şiresi, mangonyň şiresi, kiwi şiresi, käşir şiresi, mekgejöwen şiresi , gök önüm şiresi, guwa şiresi, sarymsak şiresi, gök şiresi, malina şiresi, tut şiresi, Roza roxburghii şiresi, lokat şiresi, gawun şiresi, Gualian şiresi, guwa şiresi, çaý içgisi, gök çaý, gara çaý, uzyn çaý, gül çaýy, pomelo çaýy, miweli çaý, süýt çaýy, konsentrirlenen çaý şiresi, çaý tozy, hoz süýdüniň içgisi, ösümlik belogy içgisi, hoz çyg (süýt), badam çyg, hoz içgisi, gödek däne içgisi, kaktus içgisi, aloe içgisi, gündelik içgi


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň