Konserwirlenen kömelek önümçilik liniýasy Hususy konserwirlenen kömelek doly liniýa konserwirlenen kömelek enjamlary satylýar

Gysga düşündiriş:


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Zawodyň göni satuwyKonserwlenen kömelek önümçilik liniýasy

CustöriteleşdirilenKonserwlenen kömelek doly setir Konserwlenen kömelek enjamlary

“Jump Machinery” (Şanhaý) Limited häzirki zaman ýokary tehnologiýaly paýdarlar jemgyýeti, ozalky Şanhaý ýeňil senagat maşynlary zawody, konsentrirlenen miwe suwy, jam, tropiki miweleri gaýtadan işlemek, gyzgyn konserwirlenen miwe suwy içgiler, çaý içgileri, ösümlik belok içgileri, peýnir we suwuk süýt süýt gaýtadan işleýän zawod.Işgärlerimiziň gowy ahlak häsiýeti bar, hünärmen inersenerler, tehnikler we gözleg işgärleri gönüden-göni iýmit maşynlary zawodyndan, şeýle hem azyk in engineeringenerçiligi we gaplaýyş tehnikasynyň birnäçe ussady we PhD derejesi bar, şonuň üçin hemmetaraplaýyn enjamlaşdyrylan Taslamany taslamak we ösdürmek, önümçilik, gurnama işe girizmek, tehniki taýýarlyk, satuwdan soňky hyzmat we beýleki taraplar.

 

 

 

 

Bubbling Cleaning Machine.pngCooling Line.pngMushroom Cutting.pngPre-cooker.pngBottle Washer.pngStirring Tank.pngSterilizer.png


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň