Ekstraktor maşyn goşa nurbat Üznüksiz metbugat polat poslamaýan miwe gök önüm şiresi

Gysga düşündiriş:


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri


Azyk senagat çykaryjy maşyn

Iki gezek nurbat üznüksiz basyň

Polat poslamaýanMiwe gök önüm şiresi

Double screw press2.jpg

Goşa nurbat pressiniň düzümi:
Enjam çarçuwadan, geçiriş ulgamyndan, iýmitlendiriji bölekden, şire çykarmak böleginden, gidrawlik ulgamdan we gorag örtüginden we elektrik dolandyryş böleginden durýar.Basyş nurbady esasy şah bilen aýlanýar we materialy eltýän nurbat, esasy nurbat bilen ters tarapa aýlanmak üçin esasy wilkada ýeňli bolýar.
Gidrawlik ulgamy basyş ýagy nasos bilen üpjün edilýär we gidrawlik ulgamyň basyşy basyşy sazlap bolýan aşýan klapan bilen dolandyrylýar;iki sany nebit silindri yzky goldaw oturgyjyna berkidilýär we material rozetkasynyň ululygy, rozetkanyň ululygyna we şlak akymynyň guraklygyna we çyglylygyna gözegçilik etmek üçin porşen çybygy bilen dolandyrylýar. Islendik wagt gözegçilik edilip bilner. talaplary.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň