Zawodyň gönüden-göni satuwy Kimçi we duzly doldurma önümçilik liniýasy Kimçi we turşujy doldurma enjamy

Gysga düşündiriş:


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri


Zawodyň gönüden-göni satuwy Kimçi we turşujy doldurma önümçilik liniýasy

Kimchi weDuz doldurma enjamy

  1. Kompaniýa ISO9001 ulgam sertifikatyny we CEB CE şahadatnamasyny aldy.
  2. Kompaniýada 10 adamdan ybarat hünärmen dizaýn topary bar we 2019-njy ýyla çenli bazar segment tehnologiýasynda öňdebaryjy 46 önüm patentini aldy.
  3. Öýde we daşary ýurtda 3000-den gowrak kompaniýa üçin çözgüt hödürläp, 10 ýyla golaý wagt bäri bu pudak bilen meşgullanýar.Müşderiniň umumy kanagatlandyryş derejesi 98% -den ýokary.
  4. Satuwdan soňky hyzmat borçnamasy: gurnamak, işe girizmek we okuw boýunça mugt görkezme;
    Bir ýyl kepillik we ömürboýy hyzmat etmek;
  5. Meseläni 24-72 sagadyň dowamynda çözüňBottle unscramblerZ-type bucket elevator vibration deviceAutomatic labeling machineAutomatic sealing machinefilling line  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň