Awtomatiki köpugurly goşa kelleli pomidor we miwe pastasy Aseptiki BIB barrel köp halta doldurgyç

Gysga düşündiriş:


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri


Gyzgyn satuw Awtomatiki doldurma enjamy Awtomatiki köpugurly goşa kelleli pomidor we miwe Aseptik BIB barrel köp halta doldurgyç

Önümiň beýany

Aseptiki doldurma ulgamy

Aseptiki doldurma ulgamy italýan tehnologiýasy bilen öndürilýär we Europeanewropanyň dizaýn standartlaryna laýyk gelýär.Highokary we pes kislotaly iýmitler üçin täsirli we ygtybarly aseptik gaplaýyş enjamy.Pomidor pastasy, jam, miwe suwy, konsentrirlenen miwe suwy, ösümlik şiresi, galyň pulpa, çig pulpa, konsentrirlenen miwe suwy, sous, çorba we süýt önümleriniň aseptiki gaplanyşynda giňden ulanylýar.Miwe suwy ýa-da pulpa otag temperaturasynda bir ýyldan gowrak saklanyp bilner, konsentrirlenen miwe suwy ýa-da pulpa iki ýyldan gowrak wagtlap otag temperaturasynda saklanyp bilner.Single head aseptic filling machine Double head aseptic filling machine

Enjamlaryň beýany we häsiýetnamalary

Aseptiki doldurma maşynlary köplenç sterilizatorlar bilen bilelikde ulanylýar: Sterilizatorlar tarapyndan sterilizasiýa edilen materiallar aseptik doldurgyç maşynlary arkaly aseptik haltalara doldurylýar.Önüm önümçilik wagtynda howa täsir etmez we bug bilen goralýan doldurgyç kamerasynda steril halta doldurylar.Şonuň üçin ähli önümçilik prosesi ýapyk we ygtybarly steril ulgamda amala aşyrylar.
1. Esasy gurluş ýokary hilli 304 poslamaýan polatdan ýasalýar;
2. Italýan tehnologiýasyny birleşdiriň we Europeanewropanyň dizaýn standartlaryna laýyk geliň;
3. Flowmetr (köpçülikleýin akym ölçeýjisi ýa-da elektromagnit akym ölçeýjisi) ýa-da elektrik agramy ulgamy (steril haltanyň materialyna we göwrümine baglylykda) bilen enjamlaşdyrylan;
4. Önümiň hilini üpjün etmek üçin dürli howpsuzlyk çäreleri (pozisiýa gözegçilik, ölçeg gözegçiligi we temperatura gözegçilik) bermek;
5. Kebşirleýiş çyzygynyň arassa we tekiz bolmagyny üpjün etmek üçin aýna kebşirlemek tehnologiýasy kabul edilýär;
6. Garaşsyz Siemens dolandyryş ulgamy.PLC dolandyryş we adam maşyn interfeýsiniň işleýşi (Iňlis / Hytaý);
7. Göçürilýän klapan, doldurgyç kellesi we beýleki hereket edýän bölekler bug bilen goralýar;
8. Doldurma otagyny hemişe steril saklamak üçin bugy goraýjy päsgelçilik hökmünde ulanyň;
9. Sterilizator bilen gabat gelýär we CIP arassalamak we onlaýn sterilizasiýa funksiýalary bar;
10. Doldurma göwrümi, steril haltanyň göwrümine we ululygyna görä bir düwmäni üýtgetmek arkaly sazlanyp bilner.Bölekleri ýönekeý çalyşmak we amatly sazlamak;
The cheapest aseptic filling machine in the food industry

Dolandyryş ulgamy “Easyreal” -yň dizaýn filosofiýasyna eýerýär:

1. automokary awtomatlaşdyrma, önümçilik liniýasyndaky operatorlaryň sanyny azaldyň.
2. electricalhli elektrik bölekleri enjamlaryň durnuklylygyny we ygtybarlylygyny üpjün etmek üçin halkara birinji derejeli ýokary markalardyr
işlemek;
3. Önümçilik prosesinde adam maşyn interfeýsiniň işleýşi kabul edilýär.Enjamlaryň işleýşi we ýagdaýy
tamamlandy we duýgur ekranda görkezilýär.
4. Enjam bolup biläýjek adatdan daşary ýagdaýlara awtomatiki we akylly jogap bermek üçin baglanyşyk gözegçiligini kabul edýär;
eter
Headeke kelleli bir barrel aseptiki doldurma enjamy
Iki kelleli ýeke barrel Aseptiki doldurma enjamy
Iki kelleli (dört barrele aýlanýan, tonna guty) Aseptiki doldurma enjamy
Headeke kelleli Bib gutusy orta halta Aseptiki doldurma enjamy
Iki kelleli Bib gutusy orta halta Aseptiki doldurma enjamy
Model
AF1S
AF2D
AF3D
AF5S
AF6D
Göwrümi: T / sag
1-5
5-10
5-12
1-1.5
1.5-3
Kuwwaty: kw
1
1
1
1
1
Bugyň sarp edilişi: kg / sag
0.4-0.8Mpa
≈50
0.4-0.8Mpa
≈100
0.4-0.8Mpa
100
0.4-0.8Mpa
≈50
0.4-0.8Mpa
≈100
Howanyň sarp edilişi: M3 / min
0.6-0.8Mpa
≈0.04
0.6-0.8Mpa
≈0.06
0.6-0.8Mpa,
0.06
0.6-0.8Mpa
≈0.04
0.6-0.8Mpa
≈0.06
Aseptiki haltalaryň ululygy: L.
220L
220L
220L, 1000L
3-25L
3-25L
Torbanyň agzynyň ululygy
1 ″
Ölçeg usuly
akym ölçeýjisi ýa-da elektrik agramy datçigi
akym ölçeýjisi
Ölçeg ýalňyşlygy
elektrik agram datçigi: ± 1%, akym ölçeýjisi: ± 0,5%
Ölçegi: mm
1700 × 2000 × 2800
3300 × 2200 × 3000
4400 × 2700 × 3500
1700 × 1200 × 2800
1700 × 1700 × 2800

  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň