Konserwlenen iýmit maşynlary we jam önümçiligi enjamlary

Gysga düşündiriş:

Konserwlenen iýmit maşynynyň we önümçilik liniýasynyň esasy prosesi: Çig mal saýlamak → Öňünden bejermek → Konserwasiýa → Egzoz möhürlemesi → Sterilizasiýa we sowadyş → izolýasiýa barlagy → Paket saklanylyşy


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri


Miwe we gök önümler çüýşesi iýmit we çaga iýmiti bolup biler: konserwirlenen şetdaly, konserwirlenen kömelek, konserwirlenen çili sousy, konserwirlenen apelsin, konserwirlenen alma, konserwirlenen ananas, konserwirlenen ananas, konserwlenen bambuk baldagy, konserwirlenen hyýar, konserwirlenen pomidor sousy, konserwirlenen alça, konserwirlenen alma, konserwirlenen armut, konserwirlenen ananas, konserwirlenen ýaşyl noýba, konserwlenen bambuk baldagy, konserwirlenen hyýar, konserwirlenen turp, konserwirlenen pomidor pastasy, konserwirlenen alça we ş.m.

canned food equipment
tin can washing filling sealing machine

Konserwlenen iýmit maşynlary we önümçilik liniýa gaplamalary: aýna çüýşeler, banka PET plastik çüýşeler, bankalar, aseptiki çeýe gaplamalar, üçek haltalary, 2L-220L aseptik haltalar, karton gaplamalar, plastik paketler, 70-4500g gap-gaçlar.

Jam öndürmek enjamlary deslapky bejergiden soň, döwülen we gaýnadylan jel materialydyr (şeker we kislotany sazlaýjy goşup bolýar).Adaty dykylyşyklar aşakdakylary öz içine alýar: Armut pastasy, rawertudana jamy, gök burun, alma jamy, mämişi gabygy, kiwi jamy, mämişi gabygy, sarymsak, käşir jamy, pomidor jamy, aloe jamy, tut armut, gül armut jamy , gyrgyç dykylyşy, ananas jamy awokado jamy we ş.m.

Jam öndürmek prosesi

Dürli miweleriň gaýtadan işleniş aýratynlyklaryna we dürli amallary makul saýlamagyň soňky önüm aýratynlyklaryna görä.

Konweýer, göteriji, arassalaýjy maşyn, saýlama maşyn, ezmek (şol bir wagtyň özünde gabyklanan, tohumlanan, örtülen, dykylan), gaýnadyň, degassirleýji, doldurma maşyny, ikinji derejeli sterilizasiýa (sterilizasiýa edilenden soň), Howa duşy, bellik enjamy, kodlamak, gaplamak, saklamak .

Gaplamak: aýna çüýşeler, PET plastik çüýşeler, iň ýokarky gap, aseptik ýumşak paket, kerpiç karton, gabygyň üstündäki karton, deprekdäki 2L-220L aseptik halta, karton gaplama, plastik paket, 70-4500g gap-gaç gaplary.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň